คณะที่ปรึกษา หน้าแรกประวัติสำนักงานWebboardติตต่อเรา

คณะที่ปรึกษาผู้บริหารคณะทำงานข้อมูลสำนักงานขอบข่ายการให้บริการอัตราค่าบริการประสบการณ์สำนักงาน ภาพถ่ายสำนักงานแบบฟอร์มสัญญากฎหมายน่ารู้ลิงค์

 

ประธานที่ปรึกษากฎหมายของสำนักงาน
นายกฤต บุญญานุสนธิ์
อดีต

: : ผู้พิพากษาอาวุโส       
    ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์

ปัจจุบัน : : ที่ปรึกษากฎหมายหน่วยงานเอกชน

 

ที่ปรึกษากฎหมายของสำนักงาน
นายประพันธ์ คูณมี นบ., นบท., นม.,
อดีต : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
: ประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค
ปัจจุบัน : ที่ปรึกษากฎหมายภาคเอกชน

 

   ทีมที่ปรึกษาของสำนักงาน
นายจักรพล การะกูล
นายกรพัฒน์ สุภานันท์
นายประพล นวลนาค
บริษัท อมรินทร์ กฎหมายและการบัญชี จำกัด เลขที่ 58/23-24 ซอยนวมินทร์ 90 ถนนนวมินทร์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
Amarinlaw & Accounting co.,ltd. 58/23-24 Soinawamin 90 Nawamin RD., Khlongkum, Bungkum, Bangkok 10230
E-mail: amarinlaw@hotmail.co.th, amarinlaw@amarinlaw.net, Website: www.amarinlaw.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 และออกแบบเว็บไซต์ โดย webUB.com
ขึ้นไปข้างบน