คณะที่ปรึกษา หน้าแรกประวัติสำนักงานWebboardติตต่อเรา

คณะที่ปรึกษาผู้บริหารคณะทำงานข้อมูลสำนักงานขอบข่ายการให้บริการอัตราค่าบริการประสบการณ์สำนักงาน ภาพถ่ายสำนักงานแบบฟอร์มสัญญากฎหมายน่ารู้ลิงค์

   ทนายความประจำสำนักงาน มีดังนี้
นายจักรพล การะกูล นบ. , ที่ปรึกษากฎหมาย และทนายความ
นายประพล นวลนาค นบ.(เกียรตินิยม),นบท. ,นม., ที่ปรึกษากฎหมาย
นายกรพัฒน์ สุภานันท์ นบ. , นบท. , นม. ,ที่ปรึกษากฎหมาย
นายอัครเดช เพชรประดิษฐ์ นบ. , ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ และทนายความ
นายอดิศักดิ์ สมเขาใหญ่ นบ. , ที่ปรึกษาด้านคดีอาญา และทนายความ
นายพิศิษฐ์ เอกเมฑาสวัสดิ์ นบ. , ที่ปรึกษากฎหมาย และทนายความ
นายพีรพัฒน์ แสนพาน นบ. , ทนายความ
นายสุพัฒน์ เผือกมณี นบ. , ทนายความ
นายอดิศร สีหราช นบ. , รบ. , ทนายความ
นายธนวัฒน์ ใจแสน นบ. , ทนายความ

   ทีมงานประจำในฝ่ายต่างๆของสำนักงาน มีดังนี้

นางสุวรรณา การะกูล บธบ. การเงินการธนาคาร , ที่ปรึกษาธุรกิจการเงิน
น.ส.ปิยะมาศ สุภาเมษิตร์ บธบ. การบัญชี
น.ส.ยุพยง พุทธวงค์ ปวส. การบัญชี
นายสมชาย หงษ์ดำเนิน ที่ปรึกษาด้านธุรกิจต่างประเทศ
นายชนัส เตชะวรวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านบัญชีภาษีอากร
นายศักย์ศรณ์ เจริญศิลป์ นบ.
นางสาวเบญจา กาพึง นบ.
นายปรีชา บัวเงิน นบ.

บริษัท อมรินทร์ กฎหมายและการบัญชี จำกัด เลขที่ 58/23-24 ซอยนวมินทร์ 90 ถนนนวมินทร์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
Amarinlaw & Accounting co.,ltd. 58/23-24 Soinawamin 90 Nawamin RD., Khlongkum, Bungkum, Bangkok 10230
E-mail: amarinlaw@hotmail.co.th, amarinlaw@amarinlaw.net, Website: www.amarinlaw.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 และออกแบบเว็บไซต์ โดย webUB.com
ขึ้นไปข้างบน