คณะที่ปรึกษา หน้าแรกประวัติสำนักงานWebboardติตต่อเรา

คณะที่ปรึกษาผู้บริหารคณะทำงานข้อมูลสำนักงานขอบข่ายการให้บริการอัตราค่าบริการประสบการณ์สำนักงาน ภาพถ่ายสำนักงานแบบฟอร์มสัญญากฎหมายน่ารู้ลิงค์

สำนักงานให้บริการงานในด้านกฎหมายและบัญชี ซึ่งครอบคลุมงาน ดังนี้
รับว่าความคดีแพ่ง อาญา ทั่วราชอาณาจักร รับปรึกษากฎหมาย ทำนิติกรรมสัญญา
รับบังคับคดี ติดตามหนี้สิน สืบหาทรัพย์สิน สืบจับบุคคล ตรวจสอบธุรกิจ
รับจดทะเบียน จัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เลิก บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า
รับทำบัญชี งบการเงิน ปิดงบ ตรวจสอบ วางระบบบัญชี ให้คำปรึกษางานบัญชี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอบัตรภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ยื่นแบบภาษีประกันสังคม
รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ดำเนินคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว ต่อวีซ่า ขอ อย. ใบอนุญาตนำเข้า จัดตั้งโรงงาน

บริษัท อมรินทร์ กฎหมายและการบัญชี จำกัด เลขที่ 58/23-24 ซอยนวมินทร์ 90 ถนนนวมินทร์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
Amarinlaw & Accounting co.,ltd. 58/23-24 Soinawamin 90 Nawamin RD., Khlongkum, Bungkum, Bangkok 10230
E-mail: amarinlaw@hotmail.co.th, amarinlaw@amarinlaw.net, Website: www.amarinlaw.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 และออกแบบเว็บไซต์ โดย webUB.com
ขึ้นไปข้างบน