คณะที่ปรึกษา หน้าแรกประวัติสำนักงานWebboardติตต่อเรา

คณะที่ปรึกษาผู้บริหารคณะทำงานข้อมูลสำนักงานขอบข่ายการให้บริการอัตราค่าบริการประสบการณ์สำนักงาน ภาพถ่ายสำนักงานแบบฟอร์มสัญญากฎหมายน่ารู้ลิงค์

      บริษัท อมรินทร์ กฎหมายและการบัญชี จำกัด ก่อตั้งโดยคณะทนายความที่มีประสบการณ์สูงนำโดยนายประพันธ์ คูณมี และนายจักรพล การะกูล ซึ่งได้ประกอบวิชาชีพทนายความมาเป็นเวลากว่ายี่สิบปี และต่อมาได้รวมกลุ่มจัดตั้งสำนักงานกฎหมายเป็นนิติบุคคลใช้ชื่อว่าบริษัท เอส.เจ. ทนายความและการบัญชี จำกัด มีผลงานจากการให้บริการด้านกฎหมายและบัญชีจนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้ใช้บริการ จึงทำให้ปริมาณงานของสำนักงานเพิ่มมากขึ้นแต่สภาพที่ทำการของสำนักงานคับแคบไม่เพียงพอต่อการให้บริการกับลูกค้า กระทั่งในปี พ.ศ.2550 ทางสำนักงานจึงได้จัดซื้ออาคารที่ทำการแห่งใหม่เป็นของตนเอง โดยสำนักงานแห่งใหม่มีสภาพกว้างขวาง การคมนาคมสะดวกสบาย และมีสถานที่จอดรถเพียงพอต่อการให้บริการกับลูกค้า ซึ่งสำนักงานแห่งใหม่นั้นตั้งอยู่ที่บริเวณหมู่บ้านอัมรินทร์นิเวศน์ 2 ถนนนวมินทร์ ซอย 90 ทางสำนักงานจึงได้เปลี่ยนชื่อสำนักงานใหม่เป็น “บริษัท อมรินทร์ กฎหมายและการบัญชี จำกัด” เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของหมู่บ้านอันเป็นสถานที่ตั้งที่ทำการแห่งใหม่ และคำว่า “อมรินทร์” นั้นเป็นคำที่เป็นมงคลซึ่งมีความหมายว่า “อมตะ ยั่งยืน” ขณะนี้ทางสำนักงานมีคณะทำงานที่ประกอบไปด้วยอดีตผู้พิพากษา อดีตอัยการ ตำรวจ และบุคคลต่างๆที่เชี่ยวชาญในทุกด้านไว้ให้คำปรึกษาท่านแล้ว

บริษัท อมรินทร์ กฎหมายและการบัญชี จำกัด เลขที่ 58/23-24 ซอยนวมินทร์ 90 ถนนนวมินทร์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
Amarinlaw & Accounting co.,ltd. 58/23-24 Soinawamin 90 Nawamin RD., Khlongkum, Bungkum, Bangkok 10230
E-mail: amarinlaw@hotmail.co.th, amarinlaw@amarinlaw.net, Website: www.amarinlaw.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 และออกแบบเว็บไซต์ โดย webUB.com
ขึ้นไปข้างบน