คณะที่ปรึกษา หน้าแรกประวัติสำนักงานWebboardติตต่อเรา
บริษัท อมรินทร์ กฎหมายและการบัญชี จำกัด : รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา รับปรึกษากฎหมาย ทำนิติกรรมสัญญา จดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เลิก บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า รับทำบัญชี งบการเงิน ปิดงบการเงิน ตรวจสอบ วางระบบบัญชี ให้คำปรึกษางานบัญชี จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอบัตรภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ยื่นประกันสังคม จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว ต่อวีซ่า ขอ อย.

คณะที่ปรึกษาผู้บริหารคณะทำงานข้อมูลสำนักงานขอบข่ายการให้บริการอัตราค่าบริการประสบการณ์สำนักงาน ภาพถ่ายสำนักงานแบบฟอร์มสัญญากฎหมายน่ารู้ลิงค์

      ลิงค์เกี่ยวกับกฎหมาย
  ตรวจค้นข้อมูลบริษัท, หจก.
  ตรวจค้นกฎหมายไทย
  ตรวจราคาประเมินที่ดิน
  ตรวจภาษีมูลค่าเพิ่ม
  สำนักงาน ก.พ.
  ตรวจขายทอดตลาด
  ตรวจข้อมูลสิทธิบัตร

บริษัท อมรินทร์ กฎหมายและการบัญชี จำกัด

สำนักงานให้บริการงานในด้านกฎหมายและบัญชี ซึ่งครอบคลุมงาน ดังนี้
รับว่าความคดีแพ่ง อาญา ทั่วราชอาณาจักร รับปรึกษากฎหมาย ทำนิติกรรมสัญญา
รับบังคับคดี ติดตามหนี้สิน สืบหาทรัพย์สิน สืบจับบุคคล ตรวจสอบธุรกิจ
รับจดทะเบียน จัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เลิก บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า
รับทำบัญชี งบการเงิน ปิดงบ ตรวจสอบ วางระบบบัญชี ให้คำปรึกษางานบัญชี
จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอบัตรภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ยื่นแบบภาษีประกันสังคม
รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ดำเนินคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว ต่อวีซ่า ขอ อย. ใบอนุญาตนำเข้า จัดตั้งโรงงาน

ลำดับที่
หัวข้อ
เข้าชม
เขียนโดย
ปรึกษาปัญหากรุณาติดต่อสำนักงาน โทร 02-988-9237-9

 
ประธานที่ปรึกษากฎหมาย

ขยายรูปภาพ
นายกฤต บุญญานุสนธิ์
อดีต ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

ขยายรูปภาพ
นายจักรพล การะกูล
กรรมการผู้จัดการ

ขยายรูปภาพ
นายอัครเดช เพชรประดิษฐ์
รองกรรมการผู้จัดการ

ขยายรูปภาพ
นายอดิศักดิ์ สมเขาใหญ่
รองกรรมการผู้จัดการ

ขยายรูปภาพ
รูปภาพรวม

บริษัท อมรินทร์ กฎหมายและการบัญชี จำกัด เลขที่ 58/23-24 ซอยนวมินทร์ 90 ถนนนวมินทร์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
Amarinlaw & Accounting co.,ltd. 58/23-24 Soinawamin 90 Nawamin RD., Khlongkum, Bungkum, Bangkok 10230
E-mail: amarinlaw@hotmail.co.th, amarinlaw@amarinlaw.net, Website: www.amarinlaw.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 และออกแบบเว็บไซต์ โดย webUB.com
ขึ้นไปข้างบน